Atlas of Prosthodontic Treatment

Atlas of prosthodontic treatmentKniha Atlas of Prosthodontic Treatment je určená študentom: stomatológie, zubným lekárom v praxi a zubným technikom ako pomôcka pri návrhu protetickej liečby a konštrukcií zubných náhrad. Autori sa snažia ponúknuť v súčasnosti známe moderné spôsoby a niektoré ich najdôležitejšie zásady najmä so zreteľom predĺženia životnosti zvyškového chrupu a tkanív dutiny ústnej.. Zároveň sú vyobrazené a popísané aj originálne metódy pochádzajúce z vlastnej školy, ktoré sa v praxi po dlhoročnom sledovaní osvedčili. [...]