Atlas of Prosthodontic Treatment

Kniha Atlas of Prosthodontic Treatment

  • Autor: M.Tvrdoň, I.Čech, T.Sokolová
  • Pevná väzba: 311 strán
  • Jazyk: Angl.

Atlas of prosthodontic treatmentKniha Atlas of Prosthodontic Treatment je určená študentom: stomatológie, zubným lekárom v praxi a zubným technikom ako pomôcka pri návrhu protetickej liečby a konštrukcií zubných náhrad. Autori sa snažia ponúknuť v súčasnosti známe moderné spôsoby a niektoré ich najdôležitejšie zásady najmä so zreteľom predĺženia životnosti zvyškového chrupu a tkanív dutiny ústnej.. Zároveň sú vyobrazené a popísané aj originálne metódy pochádzajúce z vlastnej školy, ktoré sa v praxi po dlhoročnom sledovaní osvedčili. V minulosti boli publikované a prednesené na rôznych svetových odborných kongresoch, napr.: Tvrdoň, M.:Classification of defects of sets of teeth according to their functional topography and size and possibility iof their computer programming. – 11th Conference of European Prosthodontic Association. Dresden, 1987 Práca dostala uznanie od org.výboru EPA. –79 Annual World Congres FDI, Miláno,1991. Tvrdoň, M., Jambor,P., Kucharová, M.: Intracoronally implanted fixed bridges by means of light curing composites. – 133 Annual Session of ADA, Orlando,1992, 81 Annual World Congress FDI, Vancouver,1994. Kurill, E.,Tvrdoň,M.: Surgical intervention and prosthesis with flexible edges as atrophic jaw solution. 79 Annual World Dental Congress of FDI, Milan, Italy, 1992. Pre limitovaný rozsah knihy nebolo možné zájsť do detailov jednotlivých postupov alebo materiálov. A to nebolo ani cieľom autorov. Na to sú určené dalšie textové učebnice a iné informačné spôsoby.. Kvôli prehľadnosti a ľahkemu narábaniu s knihou ako poradným prostriedkom v zubnej ambulancii pri konkrétnej liečbe pacienta alebo v zubnom laboratóriu sú defekty chrupu delené podla vlastnej klasifikácie, ktorá bola publikovaná a na medzinárodných kongresoch (EPA,Dráždany, 1987, FDI, Milano, 1991, Vancouver 1994) prednesená a získala uznanie. Na rozdiel od predchádzajúcich prác tohto druhu v tejto publikácii autori idú hlbšie : pri návrhu protetickej liečby rozlišujú defekty chrupu s prítomnými zubami zdravými a pevnými, ďalej kývavými a karieznymi zubami. Okrem konvenčnej protetiky sa zamerali aj na postupy šetriace zubné tkanivá, dalej implantáty a liečbu získaných a vrodených defektov chrupu a čelustí. Kniha je písaná v anglickom jazyku aby pohotovo slúžila stomatológovi ako praktický slovník v rámci zvýšených kontaktov so zahraničím. Kniha má 311 strán, pozostáva z 12 kapitol, použitých je 450 farebných obrázkov, 154 schém a kreslené karikatúry. Formát knihy je A4 – rozšírený, tvrdá väzba a kvalitný papier.

 

Contents
1. Principles of classification of defects of dentition
1.1 Notation of dentition
1.2 Functional areas of dentition and main functional forces
1.3 Classes of abutment teeth
1.4 Biolopgical factor of a tooth
2. Classification of defects of dentition
2.1 Class I. A.
2.2 Class I. B
2.3 Class II. A
2.4 Class II. B
2.5 Class III
3. Esthetic restorations
4. TMJ problems
5. Orthodontics and prosthodontics
6. Class I. A. ñ designs and treatment
6.1 Some principles of fixed restorations
6.2 Preprosthetic treatment and employment of destroyed teeth and roots
6.3 Cantilever bridge
6.4 Hemisections
6.5 Tissue guide regeneration
6.6 Tooth-tissue saving restorations
6.6.1 Adhesive restorations
6.6.2 Fixed-movable bridges
6.6.3 Intracoronally anchored fixed-fixed bridges
6.7 Implants
7. Class I. B. ñ designs and treatment
7.1 Implants
8. Class II. A. ñ designs and treatment
8.1 Compound fixed-fixed bridge with tissue-supported
glass pad abutmernt of Class II. defects
8.2 Compound fixed-fixed bridge with posterior cantilever pontic of Class II. defects
8.3 Implants
9. Class II. B. ñ designs and treatment
9.1 Preprosthetic surgical adjustment of edentulous
residual alveolar ridge (relative augmentation) at Class II. B
9.2 Implants
10. Class III. ñ designs and treatment
10.1 Preprosthetic surgical adjustment of edentulous alveolar ridge
(relative augmentation) at Class III
10.2 Implants
11. Edentulous jaws ñ designs and treatment
11.1 Preprosthetic surgical adjustment of atrophied jaws
11.2 Implants
12. Congenital and acquired defects of maxilla
Bibliography
Index