Color Atlas of Fixed Prosthodontics

Color Atlas of Fixed ProsthodonticsZvládnutie základných techník protetitky je nutné pre každého lekára aby mohol vykonavať komplexné protetické postupy. Kniha ponúka praktické riešenia klinických problémov a kladie dôraz na základy potrebné vykonávaniu tejto činnosti. Autor ilustruje každý krok protetickej rehabilitácie, počnúc presným odtláčaním , liatím, príprave protetiky, a dôkladné plánovanie liečby. [...]