Color Atlas and Text of Complete Prosthodontics

Atlas and Text of Complete ProsthodonticsOdporúčania od "problémových prípadov" až po špecializovanú Prostodentiku. Táto kniha je založená na populárnej sérii pokračujúcich vzdelávacích kurzov. Kniha skúma rôzne problémy, ktoré sa bežne vyskytujú, pojednáva o možnostiach riadenia, a riešenia problémov. [...]

Color Atlas of Fixed Prosthodontics

Color Atlas of Fixed ProsthodonticsZvládnutie základných techník protetitky je nutné pre každého lekára aby mohol vykonavať komplexné protetické postupy. Kniha ponúka praktické riešenia klinických problémov a kladie dôraz na základy potrebné vykonávaniu tejto činnosti. Autor ilustruje každý krok protetickej rehabilitácie, počnúc presným odtláčaním , liatím, príprave protetiky, a dôkladné plánovanie liečby. [...]