Color Atlas and Text of Complete Prosthodontics

Kniha Color Atlas and Text of Complete Prosthodontics

  • Autor: Alan A. Grant, John R. Heath, J. Fraser McCord
  • Pevná väzba: 144 strán
  • Jazyk: Angl.
  • Kód ISBN 0815135467, 9780815135463
Atlas and Text of Complete ProsthodonticsOdporúčania od “problémových prípadov” až po špecializovanú Prostodentiku. Táto kniha je založená na populárnej sérii pokračujúcich vzdelávacích kurzov.  Kladie za cieľ pomôcť čitateľovi predvídať potenciálne problémy, správne určiť diagnostiku a stanoviť existujúcu liečbu. Kniha skúma rôzne problémy, ktoré sa bežne vyskytujú, pojednáva o možnostiach riadenia, a  riešenia problémov.