Color Atlas and Text of Complete Prosthodontics

Atlas and Text of Complete ProsthodonticsOdporúčania od "problémových prípadov" až po špecializovanú Prostodentiku. Táto kniha je založená na populárnej sérii pokračujúcich vzdelávacích kurzov. Kniha skúma rôzne problémy, ktoré sa bežne vyskytujú, pojednáva o možnostiach riadenia, a riešenia problémov. [...]