Atlas of Prosthodontic Treatment

Atlas of prosthodontic treatmentKniha Atlas of Prosthodontic Treatment je určená študentom: stomatológie, zubným lekárom v praxi a zubným technikom ako pomôcka pri návrhu protetickej liečby a konštrukcií zubných náhrad. Autori sa snažia ponúknuť v súčasnosti známe moderné spôsoby a niektoré ich najdôležitejšie zásady najmä so zreteľom predĺženia životnosti zvyškového chrupu a tkanív dutiny ústnej.. Zároveň sú vyobrazené a popísané aj originálne metódy pochádzajúce z vlastnej školy, ktoré sa v praxi po dlhoročnom sledovaní osvedčili. [...]

Color Atlas of Fixed Prosthodontics

Color Atlas of Fixed ProsthodonticsZvládnutie základných techník protetitky je nutné pre každého lekára aby mohol vykonavať komplexné protetické postupy. Kniha ponúka praktické riešenia klinických problémov a kladie dôraz na základy potrebné vykonávaniu tejto činnosti. Autor ilustruje každý krok protetickej rehabilitácie, počnúc presným odtláčaním , liatím, príprave protetiky, a dôkladné plánovanie liečby. [...]